எனது மின்னூல்கள்

Friday, 30 March 2018

முச்சந்தி முரசு - 11அறிவுலக அடிமைகள்:

பகல் இரவு எனும் பாகுபாடு எதற்கு
பசி தூக்கம் எனும் உணர்வு எதற்கு
பல்லடுக்கு மாளிகையில் பணிபுரிவோமே
பன்னாட்டு முதலைக்கு அடிமைசெய்வோமே!

உறங்குவதற்கு அல்ல இரவுகள்
உண்பதற்கு அல்ல உணவுகள்
ஊதியம் ஒன்றே கனவுகள்
உலகம் இணைக்கும் அடிமைகள்!

No comments:

Post a comment