எனது மின்னூல்கள்

Thursday, 29 October 2015

காவடிச் சிந்து - கந்தக் காவடி

       கந்தக் காவடி    

   (மெட்டு: காவடிச் சிந்து)

கந்தன் என்னும் பேரைக்
காதினிலே கேட்டாலுமே
காதல் பெருகுதடிகிளியே
களிமிகு கொள்ளுதடி கிளியே
களிமிகு கொள்ளுதடி

வேலன் என்னும் பேரை
வேறெவரோ கூறினாலும்
வேட்கை கொள்வேனடிகிளியே
வேறெதுவும் வேண்டேனடி  – கிளியே
வேறெதுவும் வேண்டேனடி

முத்துக் குமரன் பேரை
முணுமுணுக்கக் கேட்டாலுமே
முற்றும் இனிக்குதடிகிளியே
முன்னைவினை தீருதடி கிளியே
முன்னைவினை தீருதடி

கந்தனென்றும் கடம்பனென்றும்
கார்த்திகேய கதிர்வேலென்றும்
காசினியில் அழைப்பாரடிகிளியே
கருத்தினிலே நின்றானடி கிளியே
கருத்தினிலே நின்றானடி
  
தண்டமிழின் தலைவனாவான்
தந்தைக்கே குருவுமானான்
தணிகைவேலன் தருவானடிகிளியே
தவமதுவே தழைக்குதடிகிளியே
தவமதுவே தழைக்குதடி

ஆறுபடை வீடுகொண்டான்
ஆற்றுப்படைத் தலைவனான்
ஆடுமயில் அமர்ந்தோனடிகிளியே
ஆறுமுகம் அருள்வானடி கிளியே
ஆறுமுகம் அருள்வானடி

சேவற்கொடியோன் செந்தில்
சேரும் அடியாரெல்லாம்
சேமம் அடைவாரடிகிளியே
சேவடி சேர்வாரடிகிளியே
சேவடி சேர்வாரடி                                                                     திருச்சிராப்பள்ளி  .... சபா வடிவேலு
  
Thursday, 15 October 2015

குறவஞ்சிப் பாடல் - சிராப்பள்ளி குறவஞ்சி

    சிராப்பள்ளி குறவஞ்சி
வயல்சூழ்ந்து வளம் கொழிக்கும் வண்ண மலை அம்மே யம்மே !   
வயலூரை அண்டையிலே கொண்ட மலை எங்கள் மலை !
வாழையெல்லாம் வாழ்த்தி நிற்கப் பேணும் மலை அம்மே யம்மே !
வான்முகிலும் குடைப் பிடித்து வணங்கும் மலை எங்கள் மலை !
வேணுவும்தான் படுகையிலே பாடும் மலை அம்மே யம்மே !
வெற்றிலையும் செங்கரும்பும் விளைக்கு மலை எங்கள் மலை !
நீர்தேக்கும் தெப்பக்குளம் திகழும் மலை அம்மே யம்மே !
நீலகண்டன் நெடிதுயர்ந்து நிலைக்கும் மலை எங்கள் மலை !

அரங்கனும்தான் அக்கரையில் பார்க்கும் மலை அம்மே யம்மே !
ஆவலுடன் காவிரித்தாய் அணைக்கும் மலை எங்கள் மலை !
திக்கெட்டுமே காட்சிதரும் தெய்வ மலை அம்மே யம்மே !
திரு ஆனைக்கா அருகிருக்கும் அழகு மலை எங்கள் மலை !
எறும்பூரும் இணையெனவே இலங்கும் மலை அம்மே யம்மே !
ஏறனவன் துணையிருக்கும் கோட்டை மலை எங்கள் மலை !
வெக்காளி எல்லை நின்று காக்கும் மலை அம்மே யம்மே !
விறலிமலை வேலவனின் அப்பன் மலை எங்கள் மலை !

***********அய்யர்மலை ஈங்கோய்மலை அணிமை மலை யம்மே !
உய்யக்கொண்டான் உள்ளூரில் உறையும் மலை யம்மே !
பட்டூரின் பரமனுக்குப் பக்க மலை  யம்மே !
பாடல்பெற்ற தலங்க ளெல்லாம் சூழு மலை  யம்மே ! **********

இடர்நீக்கு நெடுங்களத்தான் அணுக்க மலை அம்மே யம்மே !
ஈடில்லா கற்றளிதான் ஈர்க்கும் மலை எங்கள் மலை !
கரிகாலன் கல்லணையைக் காக்கும் மலை அம்மே      யம்மே !
களஞ்சியந்தான் காத்திடுமே காவல் மலை எங்கள் மலை !
உச்சியிலே ஆனைமுகன் அமர்ந்த மலை அம்மே யம்மே !
உறையூரில் உயர்ந்து நிற்கும் பண்டு1 மலை எங்கள் மலை !
தாயாகித் தயைபுரிந்த தாணு மலை அம்மே யம்மே !
தமிழ் ஞான சம்பந்தன் பாடும் மலை எங்கள் மலை !

நலமெல்லாம் நமக்களிக்கும் நந்தி மலை அம்மே யம்மே !
நாவுக்கரசர் நற்றமிழ்தான் நண்ணும் மலை எங்கள் மலை !
தாயுமானான் தமிழ் பாடத் தந்த மலை அம்மே யம்மே !
தமிழ் மொழியின் உபநிடதம்2 தந்த மலை எங்கள் மலை !
மட்டுவார் குழலிநாதன் மேவும் மலை அம்மே யம்மே !
மட்டில்லா மகிமையுறு தென்கயிலை எங்கள் மலை !
பாவமெல்லாம் போக்கிடுமே சுயம்பர்3 மலை அம்மே யம்மே !
பங்குனியில்4 பகலவனும்  நுழையும் மலை எங்கள் மலை !

************மக்களெல்லாம் மனமுருகிப் பாடும் மலை யம்மே !
சிக்கலெல்லாம் தீர்த்துவைக்கும் சிராப்பள்ளி யம்மே !
நல்லதெல்லாம் நல்கிடுமே நாதன் மலை யம்மே !
அல்லதெல்லாம் அகற்றிடுமே ஆன்ற மலை யம்மே ! *************
ஆலோன்தனைப் பாடிடுமே ஆதி மலை அம்மே யம்மே !
அடியார்கள் அண்டிவரும் அரனார் மலை எங்கள் மலை !                   எங்கள் மலை , எங்கள் மலை, எங்கள் மலை !
------------------------------------------------------------------------
குறிப்புகள் :
1.   திருச்சிராப்பள்ளி மலைக்கோட்டைக் குன்று 340 கோடி ஆண்டுகளுக்கும் மேலான பழைமையானது.
2.   தாயுமானன் என்னும் சிவஞானி இயற்றிய பாடல்களின் தொகுப்பு (‘தாயுமானவர் பாடல்கள்’) தமிழ் மொழியின் உபநிடதம் என்று அழைக்கப்பெறுகிறது.
3.   தாயுமானவர் கோவிலின் சிவலிங்கமானது சுயம்பு லிங்கம் ஆகும்.
4.      ஆண்டுதோறும் பங்குனி மாதம் 23, 24, 25 ஆம் நாட்களில் மேற்கில் மறையுமுன்  சூரியக் கதிர்கள் கோயிலினுள் நுழைந்து லிங்கத் திருமேனி மீது படருதல் வனப்புறு காட்சியாம்! (சிவ லிங்கம் மேற்கு நோக்கியுள்ளது)
                           ------------------------------------------------------------------
                             
96 வகை சிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று குறவஞ்சி என்பதாம். இதில் தலைவிக்கு குறத்தி குறி சொல்வதற்கு முன்பாய் தன் மலைவளம் கூறுதல் என்பது இவ்விலக்கியத்தின் ஒரு உறுப்பு. அம்மரபிற்கேற்ற வண்ணம் இச்செய்யுளை அதே பண்ணில் பாடுமுகத்தான் அமைத்துள்ளேன். நன்றுடையானை, தீயதில்லானை வாய் ஆரப் பாடிக் களிப்பீர் !  உள்ளம் குளிர்வீர்  !                                                                                                                                                                                                                 -------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                          எனது இப்பாடலை திருமதி சாருமதியின் இன்னிசைக் குரலில் கேட்க இதைத் தேர்வு செய்யவும்             

                        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------