எனது மின்னூல்கள்

Tuesday, 18 September 2018

முச்சந்தி முரசு - 20  காதுகளுக்குப்  பாட்டு
  கைகளுக்கு விளையாட்டு
  கல்விக்கோ பூட்டு


முச்சந்தி முரசு - 19 துண்டிக்க விரும்பா தொடர்பு:

அரை நொடிக்கொருதரம் புதுப்பிப்பு

அரட்டையர் குழுவில் அங்கலாய்ப்பு

அவ்வப்போது வேலையின் நினைப்பு

Wednesday, 12 September 2018

முச்சந்தி முரசு - 18  மவுனப் புரட்சி

  பேரவையில் பல்லோர்
  பெருவிவாத சர்ச்சைகள்
  இல்லையொரு பேச்சு
  இணைய வழியாச்சு

முச்சந்தி முரசு - 17வரிதோறும் வரி

வழிக்கு வருவார்களோ
வலைதளப் பதிவர்கள்
வரிக்கு வரி வரி விதித்திட்டால்?

முச்சந்தி முரசு - 16

அகிலமே அமைதி!

அமைதி அமைதி
ஆழ்ந்த மூழ்கிப்பு
அவரவர் கைத்திரையில்