எனது மின்னூல்கள்

Wednesday, 19 July 2017

நாணாமை - குறுங் கட்டுரை

சிறுமைகளுக்கு நாணாதார் சமுதாயத்தின் புற்று எனலாம். இதைப்பற்றிய எனது கட்டுரை ஒன்றினைப் படிக்க இதைச் சொடுக்கவும் ; பதிவிறக்கம் செய்து படிக்கவும்.  கட்டுரைப்பற்றிய   தங்கள் கருத்துக்களை அங்கேயே பதிவிடலாம்.

Tuesday, 11 July 2017 கிடைத்தற்கரிய பொன்மொழிகள்  தமிழில் பரவிக்கிடக்கின்றன. அவற்றில்  சிலவற்றைப் பார்க்க விழைகிறீர்களா? இதைச் சொடுக்குங்கள்  (கோப்பைப்  பதிவிறக்கம் செய்தபின் படித்தால் தெளிவாய்க் காணலாம்)